Previous slide
Next slide

Til dig, der er ny elev

FGUdigital er en fleksibel og individuelt tilrettelagt uddannelse. Undervisningen foregår virtuelt og er målrettet dig, der er under 25 år og som trives bedst med at arbejde alene hjemmefra. Du aflægger prøver på niveauer, der er adgangsgivende til erhvervsuddannelser, gymnasium eller HF. Udover dine faglige kompetencer arbejder vi med at styrke dine personlige og sociale kompetencer, så du bliver godt rustet til videre uddannelse. Vi tilbyder dig et læringsmiljø i trygge rammer og støtter dig i din udvikling. 

Skema

Dit skema bliver individuelt tilrettelagt og tilpasset din personlige uddannelsesplan. For at du kan få en fornemmelse af vekselvirkningen mellem den virtuelle undervisning og det mellemliggende selvstændige arbejde følger her et eksempel på, hvordan din uge kan se ud:

Spørgsmål og svar (Q&A)

Vi har samlet en række spørgsmål og svar om FGUdigital til dig, der er kommende eller potentiel elev.
Har du et spørgsmål, du ikke får besvaret her, er du altid velkommen til at kontakte os.

Som elev på FGUdigital skal du være fuldtidsstuderende. Det betyder, at du i gennemsnit skal ”være i skole” 26 klokketimer om ugen. Skoletiden består af fjernundervisning, selvstændigt arbejde samt ugentlige samtaler med din kontaktlærer og vejleder.
Hvis du har brug for nedsat tid, skal dette aftales med din kommunale uddannelsesvejleder og tilføjes din personlige uddannelsesplan.

Din uddannelse er individuelt tilrettelagt. Ved studiestart udarbejder vi en uddannelsesplan, hvoraf det bl.a. vil fremgå, hvor langt dit uddannelsesforløb forventes at vare. Forløbets længde afhænger af, hvor lang tid vi vurderer, du skal bruge på at nå de faglige, personlige og sociale mål, der er hele formålet med din uddannelse. Du kan være elev i op til to år.

Du skal have dansk, matematik og PASE (Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære) samt ét eller flere valgfag.
Fagene udbydes på fire niveauer; intro, G (svarer til 9.-klasseniveau), E (svarer til 10. klasseniveau) og D (svarer til et niveau over 10. klasse). Hvilke fag, du skal have og på hvilket niveau, afhænger af din personlige uddannelsesplan.

Du aflægger prøve i dansk og matematik samt i ét udtræksfag enten PASE eller valgfag. Under dit forløb løser du løbende opgaver og udarbejder produkter, som du kan bruge i din arbejdsportefølje. Til sidst i forløbet aflægger du prøve med udgangspunkt i de udvalgte opgavebesvarelser.

Som udgangspunkt skal du bruge din egen computer. Du har dog mulighed for at låne en computer af skolen. Dette aftales med din FGU-vejleder ved opstartssamtalen. Der er mulighed for at få tilsendt computeren efter aftale. 

Som udgangspunkt deltager man med kameraet tændt, så man kan hilse på sin lærer medmindre andet er aftalt ved opstartssamtalen med lærer eller FGU-vejleder. 

Du vil både modtage undervisning 1:1 med din lærer og sammen med andre elever. Her har du mulighed for at slukke kameraet.

Du vil supplere din fjernundervisning med undervisning med fysisk fremmøde f.eks. på et værksted. Hvis du bor langt fra skolen samarbejder vi med andre FGU-institutioner i forhold til fysisk fremmøde. 

Vi tager udgangspunkt i din situation og tilrettelægger dit uddannelsesforløb derefter. Har du personlige eller sociale udfordringer, hjælper vi dig, så de ikke forhindrer dig i at gennemføre din uddannelse. At rykke lidt ved de grænser, du har, når du starter dit forløb, kan være et mål vi arbejder hen imod. Det vil dog ske i et tempo, så du føler dig tryg ved det, og kun hvis det giver mening i forhold til din personlige og sociale udvikling.

Som elev på FGUdigital får du det, der hedder skoleydelse. Ydelsen varierer, alt efter hvor gammel du er, og om du bor hjemme eller for dig selv. Har du børn, kan du få et tillæg. Du bliver trukket i ydelse, hvis du ikke deltager aktivt i undervisningen. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis du har lovligt fravær, f.eks. når du er syg. Du kan se, hvad du kan få i skoleydelse her.

Under dit uddannelsesforløb får du en vejleder tilknyttet. En af dine lærere vil fungere som din kontaktlærer. Kontaktlæreren følger dig og din faglige, personlige og sociale udvikling tæt. Du kommer til at have forløbssamtale med din kontaktlærer cirka hver fjerde uge. Du har altid mulighed for at kontakte din FGU-vejleder, hvis du løbende har spørgsmål. 

Vi har løbende optag. Det betyder, at du kan gå i gang med din uddannelse, så snart du er klar til det, og så snart du er blevet målgruppevurderet til det af din kommunale vejleder.

På FGUdigital har vi ingen adgangskrav. For at blive elev skal du først tale med en kommunal vejleder fra din bopælskommune. Vejlederen skal målgruppevurdere dig for at finde ud af, om uddannelsen matcher dine ønsker og behov. Kontakt os, så guider vi dig gennem indskrivningen.