Dansk

”I faget dansk arbejder vi med de danskfaglige redskaber på nye måder. Undervisningen foregår virtuelt, men du skal ikke kun sidde foran en computer. 1/3 af tiden arbejder du med praktisk dansk. Her skal du ud i virkeligheden og finde eksempler på tekster, måske tale med en virksomhed, tage billeder af hverdagsmotiver eller lign. Du skal også arbejde kreativ i dine fremlæggelser af ny viden. Du får hjælp og bliver guidet, så undervisningen foregår i trygge rammer og i dit tempo.”

Matematik

”En fordel ved matematik via fjernundervisning er muligheden for personlig og individuel tilrettelagt undervisning og sparring. Jeg hjælper dig med at blive bedre til de dele af matematikken, du allerede kan. Sammen løfter vi dit niveau i forhold til de dele, du er mindre god til. Du arbejder selvstændigt mellem undervisningsmodulerne og får den vejledning og sparring, du har behov for. Vi arbejder i moduler af ca. 4-6 ugers varighed og udarbejder i hvert modul opgaver og produkter, som du kan bruge i din prøve-portefølje.”
Alex Riisberg, matematiklærer

engelsk

”Vil du styrke dine engelskkundskaber og blive bedre til at tale, læse og forstå engelsk? Vil du blive klogere på kulturen i engelsktalende lande? Synes du også, det er fedt at arbejde digitalt og med en høj grad af selvstændighed? Så er engelsk som fjernundervisning helt sikkert noget for dig! Du får mulighed for at fordybe dig i engelskfaget derhjemme og samtidig arbejde praksisorienteret primært med digitale produkter, som du kan bruge i din prøve-portefølje. Jeg guider dig hele vejen, så du når dine mål.”
Pia Sahlberg , engelsklærer

PASE

”PASE står for Privatøkonomi, Arbejdslære, Samarbejdslære, Erhvervslære. Det er et fag, der gør dig i stand til at opstille et budget og få overblik over din privatøkonomi. Du får også indsigt i emner, der relaterer sig til uddannelse og arbejdsliv, så du står godt rustet til dit videre forløb. Samarbejde og kommunikation er vigtige emner i faget. En del af fjernundervisningen er praksisnær, hvilket betyder, at jeg stiller dig nogle praktiske opgaver, som du med min hjælp skal løse undervejs.”
Lykke Lykke, PASE-lærer

Samfundsfag

”Det fede ved samfundsfag via fjernundervisning er, at du lærer en masse om det samfund, du er en del af, mens du sidder derhjemme og fordyber dig i dit eget tempo. En del af din læring vil være praktisk funderet og foregå direkte ude i samfundet. Jeg støtter dig under hele forløbet og hjælper dig med det, du måske synes er svært. Så har du svært ved at møde op til fysisk undervisning, men stadigvæk lyst til at lære om dig selv og det samfund, der omgiver dig, så er samfundsfag som fjernundervisning en genial løsning.”
Lykke Lykke, lærer samfundsfag

Naturfag

”I naturfag lærer du, hvordan den fysiske verden ”fungerer”. Har du eksempelvis tænkt over, hvorfor du skal trække vejret for at leve? Er ”kemi” noget farligt noget, som man skal holde sig fra? Hvorfor kan en motor få en bil til at køre? Hvis du er nysgerrig af natur, og hvis du elsker at undersøge verden omkring dig, så er naturfag måske det valgfag, du skal vælge. For at lære naturfag er det nødvendigt, at du undersøger dine omgivelser. Derfor indgår der en hel del praktiske forsøg i undervisningen, også når den foregår virtuelt.”